COOKIES POLICY
16553
page-template-default,page,page-id-16553,bridge-core-1.0.5,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

COOKIES POLICY

POLITIKA KORIŠĆENJA KOLAČIĆA (COOKIES POLICY)

Svrha ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi ličnih podataka prilikom korištenja naših internet stranica i povezanih usluga.
Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem našeg vebsajta. Vaše dalje korišćenje, odnosno pristupanje sadržajima ovog vebsajta smatraće se prihvatanjem ove Politike privatnosti.

ŠTA SU KOLAČIĆI?

Kolačići (cookies) su informacije koje vebsajt čuva na Vašem računaru. Oni omogućavaju datom sajtu da zapamti vaše radnje i željene postavke (na primer  jezik, lokacija, veličina fonta i druge željene postavke koje se odnose na prikaz) na određen vremenski period kako ih ne biste morali unositi prilikom svake nove posete vebsajtu ili prelaska s jedne njegove stranice na drugu, odnosno to omogućava sajtu da vam prikaže informacije koje su prilagođene vašim potrebama.

 

Kolačići mogu da sadrže veliki raspon informacija kao što su lični podaci (vaše ime, adresa, e-mail ili broj telefona), ali ove informacije se čuvaju samo u slučaju ako Vi to dopustite – vebsajtovi ne mogu da pristupe onim informacijama za koje im niste dali dozvolu i ne mogu da pristupe drugim datotekama na vašem računaru.

OBRADA LIČNIH PODATAKA

Lični podaci su, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon o ličnim podacima), sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet na osnovu tih podataka određen ili odrediv, npr. ime i prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa, itd.

 

Omogućavanje kolačića nije apsolutno neophodno za uspešan rad ovog vebsajta, ali će doprineti njegovom boljem funkcionisanju. Možete izbrisati ili blokirati kolačiće, ali, ukoliko to učinite, moguće je da neke funkcije neće raditi normalno.

 

Podaci vezani za kolačiće ne koriste se u cilju otkrivanja vašeg identiteta, a obrasci s podacima nalaze se pod našom punom kontrolom. Kolačići se koriste isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko nam Vaše lične podatke ne date preko kontakt forme, prikupljamo samo one Vaše lične podatke koje prenosi Vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo naš vebsajt i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.

 

If you contact us or communicate thorught e-mail or contact form on our website, information you add will be saved or processed, so we can answer on your questions, or request or in purpose of business correspondence. We delete a duplicated data in this context after it is no longer necessary to keep it, unless there are legal obligations to retain it or certain deadlines must be respected.

In this case of customer request through an internal consumption management tool, personal data usually well be deleted after one year. Exceptionally, data will be kept longer if the data is needed to establish, enforce or defend legal claims.

KONTROLISANJE I ONESPOSOBLJAVANJE KOLAČIĆA

Kako biste saznali više o kolačićima i drugim sredstvima za praćenje kao i o načinu upravljanja njima, možete pročitati uputstvo za pomoć na vašem pretraživaču. Kolačiće možete kontrolisati ili izbrisati po svojoj želji – više informacija potražite na aboutcookies.org. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već smešteni na vaš kompjuter, možete takođe podesiti većinu  vaših pretraživača da ih blokiraju. Ako koristite drugi računar ili promenite pretraživač potrebno je da ponovite postupak podešavanja ili brisanja kolačića, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

PRIVACY POLICY

The purpose of the Privacy policy is a providing information about personal data processing during use our website pages and related services. If you do not agree with any regulation of this Privacy Policy, please stop using our website immediately. Continued use and access to the contents of this website will be deemed as your acceptance of this Privacy policy.

WHAT IS A PRIVACY POLICY?

Cookies are information, which a website save on your computer. They allow the site to remember your activities and preferences  (for example your language, location, font size and other preferences relating to the display) in a certain period, so you don’t have to enter them each time you visit a website or move from one page to another, or it allows the site to show you information according to your need.

Cookies contain a wide range of information such as personal information (your name, address, e-mail or telephone number), but this information is stored only if you give a permission and they can not access other files on your computer.

DATA PROCESSING NOTICE

According to the Personal Data Protection law of the Republic of Bosnia and Herzegovina, personal data is any information relating to natural person whose identity is based on these data, for example first and last name, e-mail adress, IP adress, etc.

Enabling cookies is not necessary for the successful functioning of this website, but it can contribute to its better functioning. You can disable or block cookies, but if you do this, some of functions may not work correct.

Cookie-related data is not used to reveal your identity, and data forms are under our full control.

Cookies are used for informational purposes only, and if you don’t give your private information through our contact form, we collect only the personal information transmitted by your internet browser, which is technically necessary so that we can show you our website and to provide stability and security.

Kada nas kontaktirate ili komunicirate s nama, npr. putem e-maila ili putem kontakt obrasca na našem vebsajtu, podaci koje navedete (Vaša adresa e-pošte, ako je primenjivo Vaše ime i Vaš telefonski broj i/ili lični podaci navedeni tokom konkretne komunikacije) biće sačuvani i obrađeni s naše strane kako bismo odgovorili na Vaša pitanja, zahteve ili u svrhu poslovne korespondencije. Brišemo podatke koji se pojavljuju u ovom kontekstu nakon što njihovo čuvanje više nije potrebno, osim ako postoje zakonske obaveze zadržavanja ili se moraju poštovati određeni rokovi.

 

U slučaju upita potrošača putem internog alata za upravljanje potrošnjom, lični podaci obično će se izbrisati nakon jedne godine. Izuzetno, podaci će se čuvati duže ako su podaci potrebni za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva.

COOKIE CONTROL

More information about cookies and other tracking assets, as well as, methods of controlling them, you can find in help instructions on your browser. Control or disable your cookies according to your wishes – find more information at aboutcookies.org. You can disable all your cookies from your computer and set most of your browsers to block them.  If you use another computer or change browser, it is necessary to repeat setting process or disabling cookies, but some options may not be available.