Odgoj koka nosilica

 

Odgoj vrhunskih hibrida osamnaestonedeljnih koka nosilica prestavlja osnovni preduslov za kasniju kvalitetnu proizvodnju konzumnih jaja. AGREKS doo je preduze?e koje se ve? duže vrijeme uspješno bavi odgojem osamnaestonedeljnih koka nosilica u saradnji sa poznatim svetskim institutima i odgaja koke nosilje vrhunskih perfomansi.

Koncept uzgoja osamnaestonedeljnih koka nosilica uklju?uje sem odgoja za vlastite potrebe i odgoj osamnaestonedeljnih koka nosilica za komercijalne potrebe.

Cjelokupan proces od odgoja i eksploatacije mati?nih jata preko inkubacije pa sve do odgoja osamnaestonedeljne koke nosilice omogu?ava stru?noj službi doo AGREKS stalno pra?enje i usmeravanje, što na kraju odgoja daje osamnaestonedeljnu koku nosilicu vrhunskih perfomansi.

Iako je kvalitet osamnaestonedeljnih koka nosilica na tržištu odavno provjeren, AGREKS doo, koriste?i najnovija svjetska znanja i ne štede?i sredstava i rada vrši stalno usavršavanje u odgoju osamnaestonedeljnih koka nosilica.

Odgoj osamnaestonedeljnih koka nosilica pra?en je kompletnim imunoprofilaksnim veterinarskim tretmanom i uz saradnju sa ovlaštenom veterinarskom institucijom najve?a je garancija da je odgojena koka spremna za eksploataciju. Cjelokupan proces odgoja osamnaestonedeljnih koka nosilica sprovodi se uz poštovanje svih ekoloških zahtjeva.