Ratarska proizvodnja

 

Ratarska proizvodnja obuhvata gajenje svih ratarskih kultura potrebnih za potrebe vlastite proizvodnje stočne hrane: pšenice, kukuruza i soje uz primjenu svih agrotehničnih mjera i korišćenjem najsavremenije mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnji.

Uz optimalno korišćenje hemijske zaštite, i poštujući agro rokove, dosljedno sprovodimo tehnologiju gajenja svih kultura.

Kao rezultat velikih ulaganja, sprovođenja najsavremenije tehnologije i ljudskog rada postižemo izuzetno visoke i stabilne prinose.