Ratarska proizvodnja

 

Ratarska proizvodnja obuhvata gajenje svih ratarskih kultura potrebnih za potrebe vlastite proizvodnje sto?ne hrane: pšenice, kukuruza i soje uz primjenu svih agrotehni?nih mjera i koriš?enjem najsavremenije mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnji.

Uz optimalno koriš?enje hemijske zaštite, i poštuju?i agro rokove, dosljedno sprovodimo tehnologiju gajenja svih kultura.

Kao rezultat velikih ulaganja, sprovo?enja najsavremenije tehnologije i ljudskog rada postižemo izuzetno visoke i stabilne prinose.