Proizvodnja stočne hrane

 

Fabrika stočne hrane, smještena u kompleksu Agreks doo Donji Žabar, je u mogućnosti da proizvede hranu za sve vrste životinja i premiksa .

Koncept rada fabrike uključuje proizvodnju stočne hrane za vlastite potrebe ali i za komercijalne potrebe. Zavisno od zahtjeva tržišta, mi proizvodimo različite mješavine kako po standardnim recepturama  tako i prema zahtjevima kupaca.

Proizvodno postrojenje je izgrađeno prema najmodernijim zahtjevima, sa tehnologijom koja garantuje kvalitet. Kvalitet  kao naše opredjeljenje se kontroliše u zvaničnim državnim institutima, pri čemu kontrolišemo sve od  ulaznih komponenti pa do gotove hrane.

Cjelokupan proces proizvodnje hrane se prati od strane stručne službe Agreksa, koja u saradnji sa lokalnim veterinarima čini  sve da poboljša perfomanse i zdravstveno stanje životinja.

Kupujući našu stočnu hranu, dokazanog kvaliteta, omogućava vam postignete iznadprosječne rezultate u Vašoj prozvodnji.