Agreks nekada i sada

 

Agreks d.o.o. Donji Žabar je osnovana 1991 godine i od svog početka se kao glavnom aktivnošću bavi proizvodnom u oblasti živinarstva.  Na početku  smo krenuli sa skromnim kapacitetima ali smo od tada do danas uspjeli da izrastemo u jednog od regionalnih lidera u živinarskoj proizvodnji a posebno u oblasti proizvodnje konzumnih jaja.Predanim radom, znanjem i stručnim rukovođenjem smo uspjeli da potpuno zaokružimo ciklus proizvodnje na principu „od njive do stola“ u smislu da proizvodimo:

  • Komponente potrebne za proizvodnju stočne hrane,

  • Stočnu hranu i premikse,

  • Rasplodna jaja od vlastitog roditeljskog jata lake linije,

  • Jednodnevne piliće u dvije vlastite inkubatorske stanice ukupnog kapaciteta 12 miliona mjesta godišnje,

  • Koke nosilje odgajamo u vlastitim najsavremenijim farmama, kapaciteta milion koka godišnje.

  • Proizvodnja konzumnih jaja u Agreks d.o.o. Donji Žabar se vrši u vlastitim objektima ukupnog kapaciteta 250.000 koka nosilja u turnusu.

 

Misija, vizija i ključne vrijednosti

 

Misija

Svojom ponudom prehrambenih proizvoda vrhunskog kvaliteta i brigom za životnu okolinu promovisati  zdravo okruženje i stvoriti vrijednost za sve učesnike u lancu vrijednosti. Stvaranje vrijednosti postići uz pomoć stručnih, motivisanih i zadovoljnih radnika.

Vizija

Postati lider u proizvodnji konzumnih jaja u regionu. Kroz vertikalnu integraciju postići maksimalnu kontrolu kvaliteta i korišćenjem najmodernije tehnologije proizvesti najkvalitetniji i najzdraviji proizvod na tržištu.

Ključne vrijednosti

  • Visok kvalitet – ulažemo svoj maksimum da svoje proizvode i usluge održimo u rangu najvišeg kvaliteta;

  • Pouzdanost – biti pouzdan partner u odnosu sa kupcima i dobavljačima;

  • Dugoročni odnosi sa kupcima, dobavljačima i kreditorima – stvoriti prijatne i prijateljske odnose sa stejkholderima preduzeća na bazi uzajamnog povjerenja;

  • Timski duh - bitan za ostvarenje zajedničkog cilja za koji smo uzajamno odgovorni;

  • Inovativnost – biti lider u inovacijama.