Matična proizvodnja

 

Roditeljsko jato

Odgoj i eksploatacija matičnih jata lake linije se vrši uz saradnju sa svjetski poznatim institutima za selekciju.

Cilj je stvaranje uniformnog matičnog jata lake linije, maksimalnih proizvodnih perfomansi, a sve to po najvišim tehnološkim normativima. Kao proizvod eksploatacije tako odgojenog matičnog jata nastaje rasplodno jaje čijim leženjem u inkubatoru, nakon odvajanja pilića po polu, nastaje žensko pile lake linije, čijim se odgojem dobija koka nosilja.

Cjelokupan proces proizvodnje se prati od stručne službe doo AGREKS, uz saradnju sa ovlaštenom državnom institucijom.

 

Inkubatorska stanica

Inkubatorska stanica je izgrađena sa ciljem unapređenja živinarske proizvodnje u BiH. Inkubator, smješten u kompleksu Agreks doo Donji Žabar, opremljen je najmodernijom opremom za ovu proizvodnju i osigurava maksimalne uslove za leženje pilića kao i najbolje perfomanse  pilića uz  poštovanje biosigurnosti po svjetskim standardima.

Jaja iz kojih se pilići legu su proizvod naših vlastitih matičnih jata, a pilići po izležaju dobijaju cjelokupnu zdravstvenu zaštitu i bivaju podloženi veterinarskoj kontroli.

Cjelokupan proces proizvodnje od roditelja preko jajeta do pileta kao krajnjeg proizvoda je praćen i kontrolisan od strane stručne službe Agreksa uz saradnju sa ovlaštenom državnom institucijom, Veterinarskim institutom.

Koncept rada inkubatora uključuje leženje pilića kako za vlastite potrebe tako i za potrebe tržišta. Pilići proizvedeni na ovakav način predstavljaju prepoznatljiv proizvod na tržištu, i u daljnjem toku imaju nadprosječne rezultate.

Ovo daje Agreksu jednu od liderskih pozicija na domaćem tržištu kao proizvođaču pilića za odgoj osamnaestonedeljnih koka nosilica kao i jednodnevnih pilića za tov.