Mati?na proizvodnja

 

Roditeljsko jato

Odgoj i eksploatacija mati?nih jata lake linije se vrši uz saradnju sa svjetski poznatim institutima za selekciju.

Cilj je stvaranje uniformnog mati?nog jata lake linije, maksimalnih proizvodnih perfomansi, a sve to po najvišim tehnološkim normativima. Kao proizvod eksploatacije tako odgojenog mati?nog jata nastaje rasplodno jaje ?ijim leženjem u inkubatoru, nakon odvajanja pili?a po polu, nastaje žensko pile lake linije, ?ijim se odgojem dobija koka nosilja.

Cjelokupan proces proizvodnje se prati od stru?ne službe doo AGREKS, uz saradnju sa ovlaštenom državnom institucijom.

 

Inkubatorska stanica

Inkubatorska stanica je izgra?ena sa ciljem unapre?enja živinarske proizvodnje u BiH. Inkubator, smješten u kompleksu Agreks doo Donji Žabar, opremljen je najmodernijom opremom za ovu proizvodnju i osigurava maksimalne uslove za leženje pili?a kao i najbolje perfomanse  pili?a uz  poštovanje biosigurnosti po svjetskim standardima.

Jaja iz kojih se pili?i legu su proizvod naših vlastitih mati?nih jata, a pili?i po izležaju dobijaju cjelokupnu zdravstvenu zaštitu i bivaju podloženi veterinarskoj kontroli.

Cjelokupan proces proizvodnje od roditelja preko jajeta do pileta kao krajnjeg proizvoda je pra?en i kontrolisan od strane stru?ne službe Agreksa uz saradnju sa ovlaštenom državnom institucijom, Veterinarskim institutom.

Koncept rada inkubatora uklju?uje leženje pili?a kako za vlastite potrebe tako i za potrebe tržišta. Pili?i proizvedeni na ovakav na?in predstavljaju prepoznatljiv proizvod na tržištu, i u daljnjem toku imaju nadprosje?ne rezultate.

Ovo daje Agreksu jednu od liderskih pozicija na doma?em tržištu kao proizvo?a?u pili?a za odgoj osamnaestonedeljnih koka nosilica kao i jednodnevnih pili?a za tov.